PSYCHOLOG POZNAŃ
mgr Anna Zawistowska
GłównaO mnieOferta indywidualnaOferta dla firm i organizacjiOferta dla oświatyCennikKontakt

Przebyte szkolenia


Przebyte szkolenia

Szkolenia, konferencje, kursy:

- 1.02.2014 - Kurs dokształcający "Gry i zabawy w krainie bajek warsztat efektywnej pracy tekstem literackim z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym", WSZ KdE, Poznań

- 12.01.2014 - Szkolenie "Praca z rodziną - formalne i praktyczne aspekty udzielania pomocy całej rodzinie", Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań

- 11.01.2014 - Szkolenie "Programy terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży", Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań

- 19.11.2013 - Seminarium "Nie tylko siniaki - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci", TKOPD, Poznań

- 11.10. 2013 - I Wielkoposkie Forum Zdrowia Psychicznego, Psyche Soma Polis, SWPS, Poznań

- 10.10.2013 - Szkolenie "Konflikty rodzicielskie", TKOPD, Poznań

- 25.09.2012 - Konferencja "Dziecko- wspólny projekt. Placówka- Rodzice- Poradnia. Integracja na rzecz najmłodszych.", Moje Bambino, Zegar Słoneczny, Stowarzyszenie Rodziców TU, Akademia Bambino, Poznań

- 2 - 8.08.2012 - Kurs podstawowy na Mediatora Rodzinnego zorganizowany przez Ośrodek Mediacji przy TKOPD, Poznań

- 30.03.2012 - Udział w warsztacie literackim "Bajka, wiersz i opowiadanie na szkolnym i przedszkolnym dywanie", WSZ KdE, Poznań

- 7.09.2011 - Seminarium, w ramach wizyty naukowej Prof. Nancy McWilliams w Polsce, pt. "Praca z pacjentami o depresyjnej i masochistycznej strukturze charakteru- diagnoza, formułowanie przypadku, planowanie i prowadzenie psychoterapii", Poznań

- 14 - 17.06.2011 - Kurs dla psychologów - biegłych sądowych w Centrum Edukacyjnym Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie

- 24.05.2011 – Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja seksualna wobec wyzwań współczesności. Aspekty teoretyczne i praktyczne”, WSE UAM, Poznań

- 24.05.2011 – Udział w warsztacie „Dziecko homoseksualne w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym” w ramach Ogólnopolskiej konferencji „Edukacja seksualna…”

- 14 - 18.03.2011 - 3 Tydzień Mózgu w Poznaniu

- 14.05.2010 - I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „U progu dojrzałej seksualności”, Poznań

- 29.05.2009 - Konferencja naukowa "Wykorzystanie seksualne. Ofiara, sprawca, system- synteza perspektyw", Poznań

 
  

GłównaO mnieOferta indywidualnaOferta dla firm i organizacjiOferta dla oświatyCennikKontakt